HOME ACTUEEL RUIGAHUIZEN ADRESSEN FOTO'S DORPSBELANG CONTACT

Dorpsbelang

 • Bestuur
 • Statuten
 • Huishoudelijk Regelement
 • Activiteiten
 • Ledenvergadering
 • Gemeentelijke informatie
 • AED
 • AED-locaties
 • Toekomstvisie
 • Het doel van de vereniging ' Plaatselijk belang Harich-Ruigahuizen'  is het bevorderen en het behartigen van de dorpsbelangen in Harich en Ruigahuizen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het stimuleren, adviseren, en begeleiden van activiteiten en initiatieven die kunnen leiden tot een groter maatschappelijk en economisch welzijn in Harich en Ruigahuizen en omgeving, alsmede het ontwikkelen en in stand houden en bevorderen van relaties met en het treden in overleg met overheidsinstanties en belangengroeperingen.

  2013 - Plaatselijk Belang Harich - Ruigahuizen - info@harich.nl - Makke troch Roeloffopma.nl